Foreigners

สำหรับนักศึกษา

Login Form
Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Welcome to the Frontpage
ข่าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:07 น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

-เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา      พ.ศ.2558

-หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากรเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร โครงการฝึกอบรม ทำวิจัย  ฝึกงาน เรียนแบบมีหน่วยกิตในประเทศกลุ่มอาเซียนและ  อาเซียน+6

-ขอให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความ  พร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-เชิญร่วมอบรม "เรื่องเทคนิคการนำเสนอผลงานการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ" 3 มิ.ย. 5
-กำหนดการและขั้นตอนย้ายสาขาวิชาของน้องนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

อ่านทั้งหมด...ข่าวชาวมนุษย์
-ฉบับที่ 18  ประวำวันพุธ ที่ 20   พฤษภาคม 2558
-ฉบับที่ 17 ประวำวันพุธ ที่ 13   พฤษภาคม 2558
-ฉบับที่ 16 ประวำวันพุธ ที่ 6   พฤษภาคม 2558


-ฉบับที่ 15 ประวำวันพุธ ที่ 29 เมษายน    2558


 

กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรฺ์

ครงการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
อย่างไรในยุค Gen Z

การประชุมกรรมการบริหารคณะมนุายศาสตร์
และสังคมสาสตร์ ครั้งที่ 8 (8/2558)

งานประชุมเปิดภาคเรียน มรพส.
คณะมนุษย์ฯได้รับรางวัล ให้ความร่วมมือ
ในการกรอกความเชียวชาญมากที่สุด

ครงการบริการวิชาการ"ห้องสมุดเคลื่อนที่
จากพี่สู่น้อง"

กิจกรรมทั้งหมด...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2015 เวลา 16:39 น.
 

คณบดีคณะมนุษย์ฯ

ป้ายโฆษณา

ติดต่่อผู้บริหาร

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

ท่่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

บริการระบบสารสนเทศของคณะมนุษย์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์